kasetsart

รับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร

 

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิจัย 

สังกัดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

Attachments:
Download this file (recruitment666.pdf)recruitment666.pdf[ ]407 kB

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152