รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร จำนวน 4 ตำแหน่ง

  • Print

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา

สังกัด ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (recruitment839.pdf)recruitment839.pdf[ ]5238 kB