ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

  • Print

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2