ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อพักน้ำและถังเก็บน้ำเหล็ก แบบสำเร็จรูป ขนาด 200 ลบ.ม. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอเเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • พิมพ์

 

 

 

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อพักน้ำและถังเก็บน้ำเหล็ก

แบบสำเร็จรูป ขนาด 200 ลบ.ม. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอเเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ