ประกาศคณะเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างโรงเรือนวิจัยสัตว์เศรษฐกิจ สถานีวิจัยทับกวาง จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • พิมพ์

 

 

 

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างโรงเรือนวิจัยสัตว์เศรษฐกิจ สถานีวิจัยทับกวาง จำนวน 1 งาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ