0
  การติดต่อ    
    50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ประเทศไทย  
    0-2579-0588, 0-2579-6130  
    0-2579-6152  
    http://www.agr.ku.ac.th