kasetsart

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา สังกัด ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา

สังกัด ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (recruitment802.pdf)recruitment802.pdf[ ]640 kB

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152