kasetsart

Display # 
Title Published Date
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 05 November 2015
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง รอบ 2/58 18 June 2015
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการรับตรง ครั้งที่ 2/2558 เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 February 2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 23 February 2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 02 February 2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 28 January 2015
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร 17 November 2014
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะเกษตร โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 14 November 2014
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบรับตรง รอบที่ 1/2558 (โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ) 29 October 2014

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152