ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการซึมผ่านของอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

  • Print

 

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการซึมผ่านของอากาศ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)