kasetsart

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง นวัตกรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง นวัตกรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

Attachments:
Download this file (EUGK73120HZP.pdf)EUGK73120HZP.pdf[ ]5395 kB

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152