kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

กำหนดการวันซ้อมย่อย/ ซ้อมใหญ่/ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (คณะเกษตร)


 กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559)

กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559)

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559) 

 

 *** การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ประจำปี 2559 

ระหว่างวันที่ 22 กันยายน –21 ตุลาคม 2559 *** 

 

 

*** แบบสอบถามความคิดเห็น บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 *** 

 (ขอความร่วมมือบัณฑิต กรอกข้อมูลเพื่อการพัฒนาคณะเกษตร - ตั้งแต่วันที่ 13-20 ตุลาคม 2559)

 


 

 เพลงที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559

 ลำดับและรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 คณะเกษตร (28 ต.ค. 59)

 Schedule for Kasetsart University Graduation Ceremony, Academic Year 2015

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152