kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดซื้อเครื่องโครมาดทกราฟ ชนิดเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

ประกาศ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดซื้อเครื่องโครมาดทกราฟ ชนิดเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152